Opleiding / Ervaring / Netwerk

Opleiding

 

Ik voltooide mijn rechtenstudie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen – altijd handig bij de vennootschaps- en arbeidsrechtelijke thema’s in de organisaties waar ik werkzaam ben (geweest). Al vroeg ben ik geïnteresseerd geraakt in alles wat met management te maken heeft; dat kwam onder andere door het lesgeven tijdens mijn afstuderen en het incidenteel adviseren van bedrijven. Ik ben me vervolgens gaan verdiepen in de bedrijfskundige onderwerpen op Insead (Fontainebleau, Parijs) en bij prof. Adizes in Santa Monica (VS, en heb me uiteraard de afgelopen 25 jaar constant bijgeschoold in alle ontwikkelingen in het bedrijfsleven.

Praktijkervaring

Van drie (verschillende) adviesbureaus ben ik de oprichter en de directeurgeweest. Ik heb deelnemingen bij diverse bedrijven, en bij vele tientallen bedrijven ben ik als adviseur of interim-manager betrokken (geweest) ten behoeve van hun ontwikkeling (zie referenties).Uit al die ervaring en expertise blijkt dat het niet alleen draait om kennis van de theorie, maar vooral om het creatief, helder en naar het karakter van een onderneming kunnen toepassen van die theorie.

 

Netwerk

 

Door mijn afwisselende praktijk ben ik de afgelopen jaren in de gelegenheid geweest om een aansprekend netwerk op te bouwen. Een netwerk waarbinnen zich vele deskundigen bevinden die van waarde kunnen zijn voor mijn klanten. Enerzijds omdat ze complementair zijn aan mijn activiteiten, anderzijds omdat ze op hun terrein aantoonbare expertise hebben opgebouwd. Bijvoorbeeld als het gaat om ICT of proceskennis, om (team)coaching, training of managementgames; maar ook als er behoefte is aan vastgoedkennis en kapitaalversterking of aan specialistische juridische hulp; of als er expertise is gewenst aangaande specifieke branchegroepen, op het gebied van corporate finance of voor fusies en overnamen. Op al deze zeer diverse terreinen heb ik voldoende, zeer ervaren expertise bij de hand.