Met welke visie?

De economische en conjuncturele ontwikkelingen bepalen de wetten voor het bedrijfsleven. Het geheel van mensen dat samenwerkt naar een bepaald doel in een omgeving waar risico’s worden gedragen, lijkt een eenvoudig verhaal maar is het niet. Hoe werken die mensen zo samen waardoor ze zo gemotiveerd mogelijk zijn? Wat zijn de bedrijfsdoelen en op welke wijze worden die gerealiseerd? Welke processen spelen daarbij een rol? Wat kost het en wat levert het op? Hebben we de juiste persoon op de juiste plaats? Allemaal vragen die niet vanuit een verstarde interne blik, gevoed door hypes en ontwikkelingen, beantwoord moeten worden, maar met een zekere afstand en rust. En vooral in grote eenvoud.
Alle hypes op het gebied van verandermanagement, personeelsbeleid, et cetera, zijn ingehaald door de dagelijkse realiteit. Van al die hypes (of visies) echter zijn telkens kleine stukjes achtergebleven, die vandaag de dag nog altijd waarde hebben. Het is de kunst om in alle eenvoud, soms met een gezonde portie ‘boerenverstand’, de juiste dingen te doen, in de juiste mate en met het juiste evenwicht tussen snelheid en kwaliteit.

 

Daarbij kan een ervaren adviseur absoluut van dienst zijn: praktisch, snel en doeltreffend. En met het hoogst mogelijke rendement waardoor voor u de kosten relatief laag blijven.

Belangrijk daarbij is, dat deze adviseur stuurt op autonomie, zodat uw organisatie leert het zelf te doen. Uw wilt uw organisatie immers niet afhankelijk maken van een adviseur. U kent dat grapje van de Arnhemse trolleybus….?