Producten

Advies en directe ondersteuning (bijvoorbeeld door projectmanagement)
bij:

 • groei en professionalisering
 • revitalisering
 • business-development

 


Deze ‘takken van sport’ komen tot uiting door de onderstaande activiteiten:

 • Change in welke vorm dan ook.
  Transitie naar een volgende fase: u ervaart knelpunten in de organisatie erop duiden dat nieuwe of andere managementinstrumenten nodig zijn om zaken beter te regelen, dat de organisatie in haar uitvoering wellicht efficiënter en effectiever kan worden ingericht. Dat vraagt om helderheid van besluiten, en richting en commitment om verandering aan te pakken en vooral vast te houden.

 • Turn around, prepacks, sluiting: de financiële situatie van uw bedrijf doet u beseffen dat voor het behalen van winstgevendheid (stevige) maatregelen genomen moeten worden. Meerdere (ook externe) partijen moeten in het gareel gehouden worden, deskundigheid op meerdere vlakken gebundeld. Daarvoor is een doortastende en effectieve aanpak nodig.
  Zorgen dat er een nieuwe en heldere strategie komt, die door de inzet van adequate hulpmiddelen en instrumenten door iedereen gevolgd wordt. (Bijvoorbeeld het gebruik van een managementgame kan erg verhelderend werken en aantoonbaar leiden tot verbetering van aanpak van zaken.)
  Bij alles geldt vooral een pragmatische aanpak die met draagvlak in de organisatie ook gevolgd wordt door de uitvoeringsdiscipline.

 

 • Harmonisatie. De belangrijkste schakel om succesvol te zijn na fusie/overname wordt gevormd door het op elkaar laten aansluiten van beide organisaties. We noemen dit ook wel post merger integration. Met een uitgekiend programma van maximaal 4 maanden, begeleid ik u, met behulp van een management challenge en een strikt programmamanagement, naar één organisatie waarin we hetzelfde doel nastreven en waarin instrumenten en documenten op elkaar zijn afgestemd.

 

 • Uw organisatie klantgerichter en onderscheidend maken (met name zakelijke dienstverleners helpen naar customer relationship en consultative selling). Concurreren in ‘grijstinten’ is nu geen optie. Wat gaat u echt onderscheidend maken en wat kan de organisatie aan? Wat moet er gebeuren om de professionals optimaal te laten bewegen? Welke formele vastlegging of informatie is daarvoor nodig?

 

 • Tijdelijk uw (project- of programma)management versterken. In sommige gevallen zijn er te veel projecten om adequaat aangepakt te worden. Mogelijk ontbreekt het uw organisatie (even) aan ervaren projectmanagement of ontbreken door tal van oorzaken in de leiding van uw onderneming de noodzakelijk competenties om dit beslissende transitiemoment voortvarend aan te pakken.

 

 • Business development: U helpen met de opzet van een nieuwe onderneming en/of met kapitaalversterking. Deels vergt deze tak van sport een rol als starterscoach, deels een goed netwerk. Richting geven aan vernieuwing en ondernemerschap is het leukste wat er is!

 

 • Instrumenten aanreiken of invullen die de motivatie in uw organisatie vergroten; evenwicht in zakelijkheid en menselijkheid. Performancemanagement is een term die inmiddels al aardig is ingeburgerd. Om dat succesvol toe te passen, is niet alleen het juiste (praktische) instrumentarium nodig, maar vooral het vermogen van uw organisatie om dat toe te passen én te kunnen zien dat het leidt tot verbetering.

 

 • Resultaatgericht leiderschap in uw organisatie versterken. Sinds ‘t Scientific Management begin vorige eeuw het licht zag, zijn de visies rond leiderschap elkaar snel opgevolgd, met name de afgelopen vijftien jaar. De verschillende stromingen hebben veel van hetzelfde in zich, vaak voorzien van trendy namen. Het is zaak een combinatie te vinden van situationeel leiderschap (wat kunnen en willen de verschillende individuen die aan mijn zorg zijn toevertrouwd), gecombineerd met competenties en (feedback) vaardigheden waarmee het samenwerken succesvol wordt omgezet in resultaat.