slide2 slide3

De Arnhemse Trolleybus

Tijdens een informele bijeenkomst vraagt een latere klant iets aan me wat velen denken:  “is organisatieadviseur niet een heel vaag begrip” en “wat is eigenlijk de beste vorm van ondersteuning in een kleiner bedrijf?”


Prima vragen, lastige antwoorden. Om niet de hele discussie aan u voorbij te laten komen, wat high lights in het kort:

Ja, organisatieadviseur is een vaag begrip en het allerergste is dat het een niet wettelijke beschermd beroep is (zal ook wel nooit gebeuren). Een organisatie is een samenwerking tussen mensen die samen een doel proberen te bereiken. Naar mate die organisatie groeit, groeit ook de vraag naar het goed organiseren van de verschillende processtappen in zo’n bedrijf en de vraag naar een zo effectief mogelijke en motiverende samenwerking. De structuur van zo’n bedrijf, de richting die we op willen koersen, de beheersbaarheid op tal van terreinen (financieel, juridisch, menstechnisch etc.) wordt steeds complexer.

Adviseurs hebben verschillende stijlen (Hanna Nathans in haar boek “adviseren als tweede beroep” beschrijft op treffende wijze verschillende stijlen). Soms is de adviseur een soort dokter (u mankeert dit, dus u moet dat doen), soms een spiegel waar u in kijkt en er het beste voor u uithaalt. Wat overeenkomt is dat de adviseur niet over directe macht beschikt, dit i.t.t. bijv. een interim manager.

De ondersteunende staf van een kleiner bedrijf is vaak gering en de complexheid van sommige vragen is soms erg groot (ongeacht de bedrijfsgrootte). Vaak echter wordt in het MKB de voor de directie bekende adviseur ingehuurd om alle problemen op te lossen. Hoewel ik veel grappen maak over de accountant die hier pretendeert alleenrechten te hebben op advisering in alle voorkomende problemen in het MKB, maken ook organisatieadviseurs zich schuldig aan grenzeloze zelfoverschatting. Aan u als opdrachtgever maar ook aan de adviseur om duidelijk te maken welke kennis gevraagd wordt en welke voor handen is. Bovendien vragen specifieke culturen om een specifieke competentieset bij de aanpak van zaken.

Van mijn grote mentor Remco kreeg ik destijds de prachtige grap mee: “Mike ken  je het verschil tussen de Arnhemse trolleybus en een organisatieadviseur? …
De trolleybus stopt tenminste als hij de draad kwijt is…”

Een organisatieadviseur kan zijn expertise en werkwijze toelichten. Dat heeft niets te maken met de soort bedrijven maar het soort werk dat hij gedaan heeft. Het MKB heeft vaak de behoefte aan helderheid en doortastendheid, aan iemand die de oplossing komt brengen. Wees er echter op beducht dat die adviseur niet op alle terreinen deskundig is/kan zijn. Bovendien hebben adviseurs een houdbaarheidsdatum. Tijdig aangeven dat een verse visie en aanpak wenselijk is.